...

FISKE-EVENTYR.DK ARRANGERER FISKEREJSER

fiskerejser efter Laks, ørred og stør Fishing trip and fishing adventure in Chilliwack after salmon and sturgeon with fly fishing 63Fiskeeventyr er startet af Malthe Ryge Petersen og Jesper Nymann. Gennem hele livet har vi fisket i Danmark og taget ture ud i den store verden. I de sidste mange år har vi fisket i British Columbia og vi har tabt vores fiskehjerte til dette fantastiske område.

I British Columbia kan du gå efter de kæmpestore Stør der dagligt fanges i det mægtige Fraser River system eller gå efter de 5 forskellige slags laks, der i massive mængder vandrer op i de utallige floder langs kysten.
Den prægtige Skeena byder på Steelhead fiskeri i verdensklasse, som hvert år tiltrækker fiskere fra hele verden. Samtidig er det her rekorderne for sølvlaks og Kongelaks hvert år fanges. I Skeena systemet tilbyder vi også jomfrueligt fiskeri i uberørte floder langs kysten – vi er de eneste der kommer der.

Stør i Canada er Fiskerejse med fiskeeventyrDen primære fiskesæson for laks i Canada er fra September til November. For stør er det stort set hele året og for Steelhead er det april/maj og september/oktober.

Mulighederne i British Columbia er utallige, naturen betagende og vi føler os altid velkommen i en stor fiskekultur. Den store variation af fiskearter og naturoplevelser gør alle ture til et eventyr. Ingen ture er ens – vi følger naturens rytme og floderne kan være i flom eller næsten tørlagte – det ved man aldrig. Der kan være stor opgang eller næsten ingen og det kan regne en uge eller være højt solskin. Derfor lægger vi stor vægt på at have mange forskellige muligheder på hver tur – så vi skal nok få fisk.

Det halve af turen er kammeratskabet og derfor mødes vi inden afrejsen og afstemme forventningerne. Når vi “er på tur” skal det være godt for alle deltagere.

Vi er ganske ambitiøse – vi vil lave de bedste ture til den pris der passer til kvaliteten. Vi vil også gerne dele vores viden og netværk til alle jer der “gør det selv” og arrangerer en tur uden vore rejseledere.  

Vi tilbyder dig de bedste fiskeeventyr og unikke oplevelser med fiskekammerater.

Knæk og bræk

 

Rejsebetingelser for Fiske-eventyr.dk

Generelle betingelser
Fiske-eventyr er benævnt som bureauet i det efterfølgende.

Lov om pakkerejser
Alle rejsearrangementer er underlagt “Lov om pakkerejser”, der bl.a. har til hensigt at yde udstrakt forbrugerbeskyttelse. Rejsebureauer skal kunne dokumentere, at de ved bestilling af en rejse og før depositum er betalt af kunden, har gjort denne opmærksom på alle tænkelige facetter omkring rejsen, herunder omkostninger, betingelser for ændringer m.m. Bureauet henviser i denne forbindelse til Bureauets katalog, prisliste, faktura, rejse-/deltagerbevis, praktiske informationer vedrørende rejsen og informationerne på hjemmeside.

Afbestilling
Bureauets partnere kræver et depositum ved booking og det er derfor ikke muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling. Afbestilles rejsen mindre end 45 dage før afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling. Dette gælder ikke i tilfælde af, at der mindre end 14 dage før afrejse indtræder krig, naturkatastrofer eller lignende situationer i det land, hvor rejsen skulle have fundet sted. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Drejer det sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod, hvilket bureauet anbefaler. Afbestilling af en rejse kan kun ske skriftligt.

Afbrydelse af ophold
Såfremt kunden af den ene eller anden årsag ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling for manglende ydelser.

Ansvar
Bureauet er medlem af Rejsegarantifonden – reg.nr.2800 – hvilket sikrer kunden fuld tilbagebetaling af indbetalte penge og hjælp i forbindelse med hjemrejse i tilfælde af bureauets betalingsstandsning/ konkurs. Ethvert krav mod bureauet skal reguleres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol. Der er nøje angivet, i hvilken periode priserne er gældende. Kunden har pligt til at gøre sig bekendt med og efterleve oplysninger, som er nedfældet i alle udleverede publikationer og dokumenter, herunder Generelle Betingelser.

Booking og betaling
Samtidig med tilmelding/booking betales depositum på 50% af rejsens pris inden 14 dage, hvis ikke andet er aftalt. Tilmelding er bindende for kunde og rejsebureau, når depositum er betalt. Restbeløbet skal betales 60 dage før afrejse. Såfremt ovenstående betalingsfrist ikke overholdes, er bureauet i sin fulde ret til at annullere rejsen og beholde evt. indbetalt depositum. Fremsendes der en rykkerskrivelse fra bureauet, vil der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 150. Der vil ligeledes blive beregnet rente pr. påbegyndt måned.

Flybilletter
Bureauet varetager ikke flybilletter. Flybilletter er kundens eget ansvar og vi anbefaler en afbestillingsforsikring. Vi gør dog opmærksom på, at det er kundens ansvar at oplyse det korrekte navn til bureauet, således der er overensstemmelse med billet, rejsepas og evt. visum. Det er kundens ansvar, at billetter og andre rejse-dokumenter er udstedt med korrekt navn.

Generelt
Det er kundens ansvar at læse bureauets generelle informationer vedr. det enkelte rejsemål.
Bureauet kan kontaktes 24 timer i døgnet i tilfælde af en nødsituation – nummeret udleveres sammen med afrejsepapirerne. Normal åbningstid er mandag til fredag kl. 9.00-18.00 på tlf. (+45) 60211417

Prisregulering
I tilfælde af prisændringer grundet kursudsving forbeholder bureauet sig ret til at ændre priserne frem til afrejsen.

Reklamation
Opstår der uforudsete ting eller problemer på rejsen, skal bureauet omgående kontaktes, såfremt kunden og bureauets partner ikke kan løse problemet. Bliver bureauet ikke kontaktet, bortfalder kundens ret til nogen form for reklamation/kompensation.

Kørsel
På de rejsemål, hvor kunden kommer frem til rejsemålet i udlejningsbil, må kunden generelt regne med at benytte denne under opholdet i det omfang, der måtte være behov for det. Kørsel i udlejningsbil i området er på eget ansvar og skader påført bilen er på eget ansvar. Bilen er forsikret, men der vil være en selvrisiko forbundet med skader, som betales af kunden der er ansvarlig for skaden.

Anbefalinger
Vi anbefaler kunden, at være behørigt forsikret i forbindelse med afbestilling og i særdeleshed i forbindelse med sygdom.

Der tages forbehold for trykfejl.

Tjek vores Youtube kanal, tjek Facebook, tjek vores artikler fra turene og artikler for fiskeri i DK

Translate »

Fiskerejser i 2024 går til Canada, Irland og Skjern Å